Transport and Traffic Business Days 2022

Ime *


Prezime *


Ime Oca


Pol *

Muški
Ženski

Datum rođenja (Format: dd.mm.gggg.) *


Kontakt telefon (Format: xxx/xx-xx-xxx)


Adresa prebivališta *


Opština/Grad *


Poštanski broj *


Državljanstvo *


Email adresa *


Slika (Max. 1MB, Format: .jpg/.png) *
Poznavanje stranih jezika (Jezik, stepen znanja od 1 do 10)

990 Characters left


Volontersko iskustvo

990 Characters left


Radno iskustvo (Format: Poslodavac - Od - Do)

990 Characters left


Vrline i Veštine

990 Characters left


Poznavanje rada na računaru *


Vozačka dozvola (Upišite kategorije odvojene zarezom)


Dodatne informacije (Sve šta biste hteli da kažete o sebi da nije bilo mesta da se napiše ili da bliže pojasnite odgovor na neko pitanje)

990 Characters left


Smer *


Broj ostvarenih ESPB *


Pritiskom na dugme "Prijavi se" saglasni ste da SSSF Vaše podatke prosledi kompanijama učesnicama. Vaši podaci će se čuvati najkasnije do 01.10.2023. godine. Ranije brisanje podataka možete tražiti slanjem mail-a na office@sfstudent.rs.


-->